Get Adobe Flash player
Danish(DK)English (UK)
Home Group History

Gruppens historie

There are no translations available.

 

Østerhøj-Måløv spejdergruppe startede i forsommeren 2005.

 

Udviklingskonsulenterne Charlotte Neuenschauer og Thomas Olsen fra KFUM korpset inviterede voksne og børn i Østerhøj til spejderaktiviteter i Plantagen, som ligger mellem et nybygget boligområde (startet i 2001) og Østerhøjskolen

 

Det var Charlotte og Thomas der lavede nogle sjove møder for de interesserede børn og gav informationer om spejderarbejdet til de voksne, der var mødt frem. Flere af de voksne havde været spejdere tidligere og derfor blev det nærliggende at starte en spejdergruppe op.

Gruppen blev rigtig stiftet i august samme år med Karin Gryttner i spidsen for gruppen og Allan Mikkelsen som grupperådsformand.

 

Der blev kontaktet skoler, Ballerup kommune, fritidsinstitutioner for at et samarbejde omkring brug af lokaler. Det var derfor til stor jubel, da DDS gruppen - 1. Måløv tilbød at vi kunne overtage deres hytten Kratvej 5 A i Måløv.

 

Det er en lille og god hytte, som ligger tæt Naturparken i Måløv, overfor Måløv Kirke og i det hele taget godt placeret. godt at mange i Måløv vælger at tage 'vejen' igennem grunden.

 

Vores rigtige første 'indvielse' af Naturparken var da vi lavede et mini Mongoliet i 2006, hvor vi havde gher stillet op og juniortroppen kom vandrende som normader fra en overnatning i shelter altGisselfeld engen.

 

 

Vi fik også et samarbejde i gang med FDF, der anvender lokaler i Sognegården og sammen med Sognepræst Knud Sørensen blev der arrangeret en hyggelige pinsegudstjeneste i 2007.alt

 

 

 

 

 

 

Østerhøj-Måløv gruppe startede med en ulveflok og udvidede i 2006 med en juniortrop og i 2009 med en spejdertrop. I 2010 har Østerhøj-Måløv som en del af KFUM korpsets internationale samarbejde fået en venskabsgruppe i Tunis, Tunesien. I 2010 afholdt vi det første knivkursus for gruppens juniorspejdere og tropspejdere i oktober. Her kan spejderne lave deres egen snittekniv.

 

alt

 

I 2011 søgte gruppe et partnerskabsprojekt i Dansk Ungdoms Fællesråd for at styrke samarbejdet med den nye venskabsgruppe. I august startede  et 2-årigt partnerskabsprojekt om demokrati i og uden for spejderarbejdetDanske og tunesiske spejdere mødes både i Danmark og i Tunesien, samt holder kontakt via facebook i deres projekt 'Knights for Rights'.

 

I 2012 kommer nye forældre i grupperådetLisbeth Hannibal, der er mor til en ulv og en junior og sognepræst i Måløv, Jeanette Harmen, mor til en ulv og en junior, samt Lars Storgaard Bonfils, far til en spejder.

 

I 2013 har gruppen en størrelse 62 børn og unge, 14 spejderledere og -assistenter, hvoraf 2 nye unge assistenter kom til i april måned. I 2013 startede vi året meget trist med at måtte tage afsked med Tobias, der nåede at blive 17 år. Vi vil mindes ham som en god spejderkammerat med masser energi og sjov, men desværre blev kampen mod kræften en ulige kamp.

 

Vi havde en fantastisk gruppetur første weekend i april med temaet 'Olsen Banden

alt

 

s store kup' med 46 deltagende og selvom der var frostgrader om natten, sov spejderne ude.

Dette år var vi også med i et stort spejderarrangement i samarbejde med de andre spejdergrupper i Ballerup kommune afholdt vi 'Riddere for en dag' ved Park skolen.

 

I 2014 skiftede gruppen distrikt og kom over i Ole Rømer distrikt, fordi det 'gamle' distrikt Bastrup blev nedlagt. Gruppen bliver stadig større og der er også udskiftninger i grupperådet. Årets gruppetur var 'De Skøre professorer' med inspiration fra Rømer og Einstein. Årets sommerlejr er en fælles lejr Arresøcenteret i et helt fantastisk sommervejr - først sommerlejr uden regn. Hele gruppen var af sted, men spejderne blev lidt flere dage og var bla. en en 50 km hike.alt

 

I 2015 kunne vi i august fejre vores 10 års Jubilæum i Måløv med et stort lejrbål, hvor Borgmester Jesper Würtzen deltog og holdt en fantastisk, meget positiv og anerkendende tale om betydningen af spejderarbejdet for børn og unge. Det var også året hvor vi startede en klan/seniorspejder enhed med nogle af de spejdere der har været med siden starten af gruppens virke. Grupperådet blev udvidet med nye kræfter, Karin Gryttner, Allan Mikkelsen og Søren Tholle fik nye 'kolleger' i rådet med Dorte Videriksen, Dorthe Hofman-Bang og Mattias Söderberg.

Gruppeturen dette år handlede om 'Leonardo Da Vinci's opfindelser'.

 

 

alt

I 2015 var 4 spejdere i alderen 14 - 18 år og 3 ledere med World Scout Jamboree i Japan sammen med ca. 400 andre danske spejdere. Karin Gryttner var med i hovedplanlægningsgruppen for hele den danske delegation og lavede et stort arbejde for alle danske spejdere. Kristin Espedal var også tropleder rejsen. Det var en rejse 3 uger fordelt både med rundrejse i Tokyo, Osaka og Kyoto, samt homehospitality hos janpanske familier og 10 dage den store internationale lejr. Her blev skabt venskaber med spejdere fra alle verdensdele

 

I 2016 har gruppen startet en projektgruppe for et nyt 'Måløv Frilufts- og Naturcenter', som er et samarbejde med flere foreninger om at skabe nogle nye rammer for både spejderarbejdet og andre foreninger med interesse for friluftslivet, mv. Grupperådet er blevet udvidet med forældre Pernille Schmidt og seniorspejder Laura Holm.

 

I 2017 deltog junior- og tropsspejderne på Spejdernes Lejr i Sønderborg med ca. 37.000 andres spejdere fra Danmark og udlandet. Gruppen boede sammen de øvrige spejdergrupper fra Ballerup i kvarteret 'Baltårnet'. Inden lejren var vi i kontakt med en spejdergruppe fra England - 1st Hensingham Scout Group fra Whitehaven i Cumbria (det nordvestlige england). På lejren boede vi sammen og spejderne fik gode muligheder for at øve deres engelske og få nye venner. Efter sommerferie blev juniortrop og troppen slået sammen, og ulvene fik ny flokleder og nye flokassistenter.

 

I 2018 har juniorspejdere og troppen været på sommerlejr althos vores engelske venskabsgruppe i Scout Adventure Great Tower Center, Cumbria (Lake District), hvor vi fik mange fantastiske oplevelser med klatring, 'Ghyll Scambling', brobygning, orienteringsløb, FN's Verdensmål var på programmet og sejlads på Lake Windermere. Projektgruppen for 'Natur og Friluftsaktiviteter i Måløv' har fået samlet så mange midler sammen fra fonde og lokal støtte, at der er blevet etableret en container med aktivitetskasser på grunden på Kratvej, som kommer til udlån fra slutningen af september.

alt

 

 

 

 

 

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 2019 - 2021 var der ikke så mange lejr aktiviteter, mest pga. Covid-19. I 2022 deltog ulve og trop på den store Spejdernes Lejr i Hedeland ved Roskilde. Denne gang deltog vi dog ikke med nogle af vores venskabsgrupper. Det var en fantastisk lejr i rigtig gode omgivelser og med mange spændende og sjove aktiviteter.

 

I 2023 tog ulvene til Næsbycentret på sommerlejr, hvor temaet var: Jordomrejse og en forsvunden skat. Vi var afsted i 4 dage.

 

I 2024 på gruppemødet d.18.marts får vi NY gruppeleder med Daniel Karlsmose Boel, som i nogle år har været leder for ulvene og aktiv i gruppen på forskellige måder. Daniel har bl.a. været med til de tværgående aktiviteter for børn i sommerferien, hvor han har stået som repræsentant for KFUM spejderne med friluftsaktiviteter. Karin Gryttner har valgt at træde fra som gruppeleder og har gjort en massiv indsats i gruppen i de snart 19 år gruppen har eksisteret. Karin fortsætter som gruppeassistent.

 

I 2024 er planen at tage til Arresøcentret med ulvene.

Sociale sider

Share to Facebook Share to Twitter Share to Linkedin Share to Myspace Share to Delicious Share to Google