Get Adobe Flash player
Danish(DK)English (UK)
Home Samværsregler

Samværsregler

Samværsregler

Nedenstående regler og retningslinjer gælder for grupperådsmedlemmer, ledere og forældre ved KFUM Spejderne Østerhøj-Måløv Gruppe. Gruppen har fundet det vigtigt at formulere samværsregler med henblik på at sikre, at alle gruppens børn, unge, ledere, og forældre trygt kan færdes i gruppen.

Yderligere er det formålet med reglerne, at beskytte vores grupperådsmedlemmer, ledere og forældre, således at de ikke bringes i situationer, hvor der kan

opstå misforståelser, der kan skabe mistanke om motiver og intentioner omkring deres adfærd over for gruppens børn og unge.

KFUM Spejderne Østerhøj-Måløv Gruppe indhenter børneattester på hjælpere, nuværende og nye ledere, der har direkte kontakt med spejderne. Dette sker gennem KFUM-spejdernes medlemssystem jf. bestemmelser for KFUM-Spejderne i Danmark nr. 9, stk. 8.

Derudover har gruppen fundet det vigtigt at formulere følgende regler, der altid skal overholdes:

1.      Ledere må ikke gå i bad samtidig med børnene og må ikke gå i det modsattes køns omklædningsrum.

2.      Der skal være mindst to voksne med på ture og lejre.

3.      Ingen voksen må overnatte alene med et barn.

4.      Børnene og lederne må ikke fotograferes eller filmes i omklædningssituationer.

5.      Ingen må invitere børn hjem privat, uden at børnenes forældre er orienteret herom.

6.      Ledere, spejdere og forældre skal undgå seksuelle, sjofle og krænkende bemærkninger og mobning.

7.      Ledere og spejdere skal overholde gældende love og regler som sammenfattet i KFUM-spejdernes vedtægter.

Hensigtserklæring:

Ovenstående regler skal altid overholdes. Derudover vil KFUM Spejderne Østerhøj-Måløv Gruppe bestræbe sig på følgende udvidelser til samværsreglerne:

  • ·        Ved ture og lejre skal der gerne deltage mindst en leder af hvert køn, hvis børn af begge køn deltager.
  • ·        Gruppen stræber efter at meddele, hvilke ledere, der deltager i arrangementer, når tilmeldingerne til disse sendes ud til spejderne.
  • ·        Fælles beskeder til gruppens medlemmer skal gå via officielle kanaler, som omfatter KFUM Spejdernes medlemssystem, gruppens Facebook side
  • og gruppens hjemmeside.
  • ·        Gruppen og lederne skal til enhver tid overholde gruppens foto-politik.
  • ·        Billeder fra badeaktiviteter må kun runddeles internt til medlemmer og forældre. Yderligere må der kun, ved badeaktiviteter, tages aktivitetsbilleder og ikke portrætbilleder.

Handleplan:

Grupperådsmedlemmer, ledere og forældre har pligt til at reagere på alle henvendelser eller mistanker om overgreb og krænkelser. Dette gælder også hvis de selv har en viden eller mistanke om overgreb eller krænkelser.

·        Underretningspligt: Jf. sociallovens §36 er der underretningspligt til socialforvaltning eller politi ved konstatering eller særlig begrundet mistanke om seksuelle krænkelser eller overgreb, vanrøgt, nedværdigende behandling mod børn, unge eller ledere i gruppen. Ligeledes er der underretningspligt ved mistanke om, at børn og unge lever under vilkår, der bringer deres sundhed og udvikling i fare.

·        Udredning: Udredning foretages altid over for to ledere eller grupperådsmedlemmer.

·        Stillingtagen: Stillingtagen til politianmeldelse eller underretning af socialforvaltningen og forældre om begrundet mistanke om overgreb eller krænkelser, foretages af mindst to grupperådsmedlemmer.

·        Bortvisning: Bortvisning ved begrundet mistanke om overtrædelse af ovennævnte regler besluttes af mindst to grupperådsmedlemmer.

 

Forældreorientering udpeges af grupperådet, mens al presseansvar overdrages til korpsansatte ved KFUM Spejderne Danmark.

KFUM Spejderne Østerhøj-Måløv Gruppe                                                                                                                                    Vedtaget: November, 2020

Sociale sider

Share to Facebook Share to Twitter Share to Linkedin Share to Myspace Share to Delicious Share to Google